garantiebepalingen

 

 

Hoewel de sieraden van BiLouX van hoogwaardig materiaal worden vervaardigd, geven wij toch het advies om voorzichtig om te gaan met water en/of schoonmaakmiddelen. Of nog beter, de sieraden niet in contact laten komen met water of met andere vloeistoffen. Zo blijven je sieraden langer mooi.

 

Indien het product een gebrek vertoont dat niet zichtbaar was op het moment van aankoop, dan moet u dit binnen een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek mededelen. Indien, naar het oordeel van BiLouX, het product inderdaad gebreken vertoont (die niet te wijten zijn aan normale slijtage, verkeerd gebruik en/of het niet verrichten van onderhoud), dan zal BiLouX het product herstellen of vervangen binnen een door BiLouX aan te geven redelijke termijn. Tijdens deze reparatie heb je geen recht op een vervangend product, dan wel enige vorm van vergoeding. Indien, naar het oordeel van BiLouX, herstel niet mogelijk is dan wel dit niet van BiLouX verwacht kan worden gezien de kosten van dit herstel, zal BiLouX een vergelijkend vervangend product aanbieden.

 

 

Als zich niet gehouden wordt aan de door BiLouX gegeven instructies, of als je het product op een verkeerde manier hebt gebruikt dan wel geen onderhoud aan het product heeft verricht, dan heb je geen recht op enige vorm van herstel, vervanging of vergoeding. Ook vervalt de mogelijkheid zich op enige vorm van garantie te beroepen indien het product is bewerkt. Wel bied BiLouX een reparatieservice. Hiervoor worden de kosten uiteraard wel doorberekend naar de klant.

 

Stuur je vraag of wens naar www.info@biloux.nl of via "Contact" boven in de navigatiebalk.

 

 

care instructions

 

When you take good care of your jewelry it can take better care of you.

 

Gold, silver, gemstones and beads don't like make up, hairspray and perfume.

Have you ever seen jewelry taking a shower? This is because they don't need it.

Unlike us, jewelry doesn't like the swimmingpool or a hot tub.

 (chlorine can damage gemstones and precious metals)

While sunbathing, please leave your precious jewelry in your bag.

 

  • BiLouX is een officieel geregistreerd merk in de Benelux.
  • BiLouX staat ingeschreven bij de KvK onder nr. 73136212
  • Misbruik van het merk BiLouX is strafbaar.
  • Alle afbeeldingen op deze site zijn eigendom van BiLouX en auteursrechtelijk beschermd.
  • Het merk BiLouX wordt beschermd en bewaakt door Merkenbureau van Asselt, gevestigd te Almere.
  • Copyright. Alle rechten voorbehouden.
  • Het is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van materiaal dat zich op de website bevindt te kopïeren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.

 

BiLouX on Instagram - @bilouxjewelry